Απλή Συνδρομή
Όλη Μέρα (πρωί και απόγευμα και ΣΚ)
160 ή 260
6 ή 12 μηνες
Ανοιχτά Γήπεδα
6 € / Παιχνίδι το πρωί
6 € / Παιχνίδι το απόγευμα
Στεγασμένα Γήπεδα
14 € / Παιχνίδι
(1ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, πρωί καθημερινές & απόγευμα και ΣΚ)
14 € / Παιχνίδι
(2ο, 3ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, πρωί καθημερινές & απόγευμα και ΣΚ)
Silver Συνδρομή
Όλη Μέρα (πρωί και απόγευμα και ΣΚ)
490 ή 790
6 ή 12 μηνες
Ανοιχτά Γήπεδα
Παιχνίδι το πρωί : Δωρεάν
Παιχνίδι το απόγευμα : Δωρεάν
Στεγασμένα Γήπεδα
Δωρεάν Παιχνίδι
(1ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, πρωί καθημερινές & απόγευμα και ΣΚ)
14 € / Παιχνίδι
(2ο, 3ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, πρωί καθημερινές & απόγευμα και ΣΚ)
Gold Συνδρομή
Όλη Μέρα (πρωί και απόγευμα και ΣΚ)
840 ή 1.350
6 ή 12 μηνες
Ανοιχτά Γήπεδα
Παιχνίδι το πρωί : Δωρεάν
Παιχνίδι το απόγευμα : Δωρεάν
Στεγασμένα Γήπεδα
Δωρεάν Παιχνίδι
(1ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, πρωί καθημερινές & απόγευμα και ΣΚ)
Δωρεάν Παιχνίδι
(2ο, 3ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, πρωί καθημερινές & απόγευμα και ΣΚ)
Απλή Πρωινό Μέλος
Πρωί καθημερινές (Τελευταία κράτηση στις 14:45)
180 ή 290
6 ή 12 μηνες
Ανοιχτά Γήπεδα
Παιχνίδι το πρωί : Δωρεάν
11 € / Παιχνίδι το απόγευμα και το ΣΚ
Στεγασμένα Γήπεδα
9 € / Παιχνίδι
(1ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, πρωί καθημερινές)
18 € / Παιχνίδι
(1ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, απόγευμα και ΣΚ)
9 € / Παιχνίδι
(2ο, 3ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, πρωί καθημερινές)
18 € / Παιχνίδι
(2ο, 3ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, απόγευμα και ΣΚ)
Gold Πρωινό Μέλος (%)
Πρωί καθημερινές (Τελευταία κράτηση στις 14:45)
460 ή 740
6 ή 12 μηνες
Ανοιχτά Γήπεδα
Παιχνίδι το πρωί : Δωρεάν
11 € / Παιχνίδι το απόγευμα και το ΣΚ
Στεγασμένα Γήπεδα
Παιχνίδι Δωρεάν
(1ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, πρωί καθημερινές)
18 € / Παιχνίδι
(1ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, απόγευμα και ΣΚ)
Παιχνίδι Δωρεάν %
(2ο, 3ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, πρωί καθημερινές)
18 € / Παιχνίδι
(2ο, 3ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, απόγευμα και ΣΚ)
Επισκέπτες (#)
Ανοιχτά Γήπεδα
10 € / Ανά άτομο και ανά Παιχνίδι το πρωί τις καθημερινές (Π.χ. Δαπάνη διπλού σε ανοιχτό γήπεδο το πρωί 40 €)
14 € / Ανά άτομο και ανά Παιχνίδι το απόγευμα και το ΣΚ [Π.χ. Δαπάνη διπλού σε ανοιχτό γήπεδο το απόγευμα και το ΣΚ 48 € + φωτα (αν υπάρχουν)]
Στεγασμένα Γήπεδα
18 € / Ανά άτομο και ανά Παιχνίδι το πρωί τις καθημερινές (Π.χ. Δαπάνη διπλού σε κλειστό γήπεδο το πρωί 72 €)
22 € / Ανά άτομο και ανά Παιχνίδι το απόγευμα καθημερινές [Π.χ. Δαπάνη διπλού σε κλειστό γήπεδο το απόγευμα καθημερινές 88 € + φωτα (αν υπάρχουν)]*
*Εξαίρεση αποτελούν οι κρατήσεις των 21.30 και 21.45 όπου η τιμή είναι 20 € / Ανά άτομο
20 € / Ανά άτομο και ανά Παιχνίδι το ΣΚ [Π.χ. Δαπάνη διπλού σε κλειστό γήπεδο το ΣΚ 80 € + φωτα (αν υπάρχουν)]
Φώτα
Πριν τη δύση του ηλίου (για τα στεγασμένα) θα είναι €4,00/ώρα
Μετά την Δύση του ηλίου για ανοιχτά γήπεδα θα είναι €6,00/ώρα και για στεγασμένα €8,00/ώρα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

(%) Το Gold πρωινό μέλος δικαιούται να παίζει δωρεάν στα στεγασμένα γήπεδα μέχρι τρεις (3) φορές ανά εβδομάδα, για τις επόμενες φορές η δαπάνη είναι 9€ ανά παιχνίδι.

(#) Ο επισκέπτης υπόκειται στον περιορισμό από το σύστημα κρατήσεων να δύναται να πραγματοποιήσει κράτηση μόνο μέσα στις προσεχείς 72 ώρες.

top