Απλή Συνδρομή (#)
Όλη Μέρα (πρωί και απόγευμα και ΣΚ)
120 ή 190
6 ή 12 μηνες
Ανοιχτά Γήπεδα
5 € / Παιχνίδι το πρωί
5 € / Παιχνίδι το απόγευμα
Στεγασμένα Γήπεδα
12 € / Παιχνίδι
(1ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, πρωί καθημερινές & απόγευμα και ΣΚ)
12 € / Παιχνίδι
(2ο, 3ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, πρωί καθημερινές & απόγευμα και ΣΚ)
Silver Συνδρομή
Όλη Μέρα (πρωί και απόγευμα και ΣΚ)
460 ή 720
6 ή 12 μηνες
Ανοιχτά Γήπεδα
Παιχνίδι το πρωί : Δωρεάν
Παιχνίδι το απόγευμα : Δωρεάν
Στεγασμένα Γήπεδα
Δωρεάν Παιχνίδι
(1ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, πρωί καθημερινές & απόγευμα και ΣΚ)
12 € / Παιχνίδι
(2ο, 3ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, πρωί καθημερινές & απόγευμα και ΣΚ)
Gold Συνδρομή
Όλη Μέρα (πρωί και απόγευμα και ΣΚ)
800 ή 1.250
6 ή 12 μηνες
Ανοιχτά Γήπεδα
Παιχνίδι το πρωί : Δωρεάν
Παιχνίδι το απόγευμα : Δωρεάν
Στεγασμένα Γήπεδα
Δωρεάν Παιχνίδι
(1ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, πρωί καθημερινές & απόγευμα και ΣΚ)
Δωρεάν Παιχνίδι
(2ο, 3ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, πρωί καθημερινές & απόγευμα και ΣΚ)
Απλο Πρωινό Μέλος (@)
Πρωί καθημερινές (Τελευταία κράτηση στις 14:45)
150 ή 240
6 ή 12 μηνες
Ανοιχτά Γήπεδα
Παιχνίδι το πρωί : Δωρεάν
10 € / Παιχνίδι το απόγευμα
Στεγασμένα Γήπεδα
7 € / Παιχνίδι
(1ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, πρωί καθημερινές)
20 € / Παιχνίδι
(1ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, απόγευμα και ΣΚ)
7 € / Παιχνίδι
(2ο, 3ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, πρωί καθημερινές)
20 € / Παιχνίδι
(2ο, 3ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, απόγευμα και ΣΚ)
Full Πρωινό Μέλος (&)
Πρωί καθημερινές (Τελευταία κράτηση στις 14:45)
410 ή 640
6 ή 12 μηνες
Ανοιχτά Γήπεδα
Παιχνίδι το πρωί : Δωρεάν
10 € / Παιχνίδι το απόγευμα
Στεγασμένα Γήπεδα
Παιχνίδι Δωρεάν
(1ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, πρωί καθημερινές)
20 € / Παιχνίδι
(1ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, απόγευμα και ΣΚ)
Παιχνίδι Δωρεάν
(2ο, 3ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, πρωί καθημερινές)
20 € / Παιχνίδι
(2ο, 3ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, απόγευμα και ΣΚ)
Επισκέπτες ($)
Ανοιχτά Γήπεδα
10 € / Παιχνίδι το πρωί
10 € / Παιχνίδι το απόγευμα
Στεγασμένα Γήπεδα
14 € / Παιχνίδι το πρωί
20 € / Παιχνίδι το απόγευμα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

(#) Το μέλος της απλής συνδρομής για όλη την ημέρα, υπόκειται στους εξής περιορισμούς:
α) Στα στεγασμένα γήπεδα και για κρατήσεις έως και τις 10.30 το πρωί, θα δύναται να πραγματοποιηθεί κράτηση μόνο για τις προσεχείς ημέρες (το πλήθος τους είναι υπό καθορισμό από το κλαμπ)
β) Στα στεγασμένα γήπεδα και για κρατήσεις από τις 16.00 και μετά θα δύναται να πραγματοποιηθεί κράτηση μόνο για τις προσεχείς ημέρες (το πλήθος τους είναι υπό καθορισμό από το κλαμπ)

(@) Το απλό πρωινό μέλος, υπόκειται στους εξής περιορισμούς:
α) Στα στεγασμένα γήπεδα και για κρατήσεις έως και τις 10.30 το πρωί, θα δύναται να πραγματοποιηθεί κράτηση μόνο για τις προσεχείς ημέρες (το πλήθος τους είναι υπό καθορισμό από το κλαμπ)
β) Στα στεγασμένα γήπεδα και για κρατήσεις από τις 16.00 και μετά θα δύναται να πραγματοποιηθεί κράτηση μόνο για τις προσεχείς ημέρες (το πλήθος τους είναι υπό καθορισμό από το κλαμπ)

(&) Το full πρωινό μέλος, υπόκειται στον εξής περιορισμό:
Στα στεγασμένα γήπεδα και για κρατήσεις από τις 16.00 και μετά θα δύναται να πραγματοποιηθεί κράτηση μόνο για τις προσεχείς ημέρες (το πλήθος τους είναι υπό καθορισμό από το κλαμπ)

($) Ο επισκέπτης υπόκειται στους εξής περιορισμούς:
α) Στα ανοιχτά γήπεδα, θα δύναται να πραγματοποιηθεί κράτηση μόνο για τις προσεχείς ημέρες (το πλήθος τους είναι υπό καθορισμό από το κλαμπ)
β) Στα στεγασμένα γήπεδα και για κρατήσεις έως και τις 10.30 το πρωί, θα δύναται να πραγματοποιηθεί κράτηση μόνο για τις προσεχείς ημέρες (το πλήθος τους είναι υπό καθορισμό από το κλαμπ)
γ) Στα στεγασμένα γήπεδα και για κρατήσεις από τις 16.00 και μετά θα δύναται να πραγματοποιηθεί κράτηση μόνο για τις προσεχείς ημέρες (το πλήθος τους είναι υπό καθορισμό από το κλαμπ)

top