Απλή Συνδρομή (#)
Όλη Μέρα (πρωί και απόγευμα και ΣΚ)
150 ή 240
6 ή 12 μηνες
Ανοιχτά Γήπεδα
5 € / Παιχνίδι το πρωί
5 € / Παιχνίδι το απόγευμα
Στεγασμένα Γήπεδα
12 € / Παιχνίδι
(1ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, πρωί καθημερινές & απόγευμα και ΣΚ)
12 € / Παιχνίδι
(2ο, 3ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, πρωί καθημερινές & απόγευμα και ΣΚ)
Silver Συνδρομή
Όλη Μέρα (πρωί και απόγευμα και ΣΚ)
460 ή 720
6 ή 12 μηνες
Ανοιχτά Γήπεδα
Παιχνίδι το πρωί : Δωρεάν
Παιχνίδι το απόγευμα : Δωρεάν
Στεγασμένα Γήπεδα
Δωρεάν Παιχνίδι
(1ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, πρωί καθημερινές & απόγευμα και ΣΚ)
12 € / Παιχνίδι
(2ο, 3ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, πρωί καθημερινές & απόγευμα και ΣΚ)
Gold Συνδρομή
Όλη Μέρα (πρωί και απόγευμα και ΣΚ)
800 ή 1.250
6 ή 12 μηνες
Ανοιχτά Γήπεδα
Παιχνίδι το πρωί : Δωρεάν
Παιχνίδι το απόγευμα : Δωρεάν
Στεγασμένα Γήπεδα
Δωρεάν Παιχνίδι
(1ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, πρωί καθημερινές & απόγευμα και ΣΚ)
Δωρεάν Παιχνίδι
(2ο, 3ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, πρωί καθημερινές & απόγευμα και ΣΚ)
Απλό Πρωινό Μέλος (@)
Πρωί καθημερινές (Τελευταία κράτηση στις 14:45)
180 ή 290
6 ή 12 μηνες
Ανοιχτά Γήπεδα
Παιχνίδι το πρωί : Δωρεάν
12 € / Παιχνίδι το απόγευμα και το ΣΚ
Στεγασμένα Γήπεδα
7 € / Παιχνίδι
(1ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, πρωί καθημερινές)
20 € / Παιχνίδι
(1ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, απόγευμα και ΣΚ)
7 € / Παιχνίδι
(2ο, 3ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, πρωί καθημερινές)
20 € / Παιχνίδι
(2ο, 3ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, απόγευμα και ΣΚ)
Full Πρωινό Μέλος (&)
Πρωί καθημερινές (Τελευταία κράτηση στις 14:45)
410 ή 640
6 ή 12 μηνες
Ανοιχτά Γήπεδα
Παιχνίδι το πρωί : Δωρεάν
12 € / Παιχνίδι το απόγευμα και το ΣΚ
Στεγασμένα Γήπεδα
Παιχνίδι Δωρεάν
(1ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, πρωί καθημερινές)
20 € / Παιχνίδι
(1ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, απόγευμα και ΣΚ)
Παιχνίδι Δωρεάν %
(2ο, 3ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, πρωί καθημερινές)
20 € / Παιχνίδι
(2ο, 3ο παιχνίδι ανά ημερολογιακή εβδομάδα, απόγευμα και ΣΚ)
Επισκέπτες ($)
Ανοιχτά Γήπεδα
10 € / Ανά άτομο και ανά Παιχνίδι το πρωί τις καθημερινές (Π.χ. Δαπάνη διπλού σε ανοιχτό γήπεδο το πρωί 40 €)
12 € / Ανά άτομο και ανά Παιχνίδι το απόγευμα και το ΣΚ [Π.χ. Δαπάνη διπλού σε ανοιχτό γήπεδο το απόγευμα και το ΣΚ 48 € + φωτα (αν υπάρχουν)]
Στεγασμένα Γήπεδα
14 € / Ανά άτομο και ανά Παιχνίδι το πρωί τις καθημερινές (Π.χ. Δαπάνη διπλού σε κλειστό γήπεδο το πρωί 56 €)
20 € / Ανά άτομο και ανά Παιχνίδι το απόγευμα και το ΣΚ [Π.χ. Δαπάνη διπλού σε κλειστό γήπεδο το απόγευμα και το ΣΚ 80 € + φωτα (αν υπάρχουν)]
Φώτα
Η δαπάνη για τα φώτα στα ανοιχτά και στα κλειστά γήπεδα είναι 6 € για την πρώτη ώρα παιχνιδιού και 1 € για κάθε επιπλέον 15’, δαπάνη που επιμερίζεται σε όλους τους παίκτες μαζί.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

(%) Το full πρωινό μέλος δικαιούται να παίζει δωρεάν στα στεγασμένα γήπεδα μέχρι τρεις (3) φορές ανά εβδομάδα, για τις επόμενες φορές η δαπάνη είναι 7€ ανά παιχνίδι.

(#) Το μέλος της απλής συνδρομής για όλη την ημέρα, υπόκειται στους εξής περιορισμούς:
α) Στα στεγασμένα γήπεδα και για κρατήσεις έως και τις 10.30 το πρωί, θα δύναται να πραγματοποιηθεί κράτηση μόνο για τις προσεχείς ημέρες (το πλήθος τους είναι υπό καθορισμό από το κλαμπ)
β) Στα στεγασμένα γήπεδα και για κρατήσεις από τις 16.00 και μετά θα δύναται να πραγματοποιηθεί κράτηση μόνο για τις προσεχείς ημέρες (το πλήθος τους είναι υπό καθορισμό από το κλαμπ)

(@) Το απλό πρωινό μέλος, υπόκειται στους εξής περιορισμούς:
α) Στα στεγασμένα γήπεδα και για κρατήσεις έως και τις 10.30 το πρωί, θα δύναται να πραγματοποιηθεί κράτηση μόνο για τις προσεχείς ημέρες (το πλήθος τους είναι υπό καθορισμό από το κλαμπ)
β) Στα στεγασμένα γήπεδα και για κρατήσεις από τις 16.00 και μετά θα δύναται να πραγματοποιηθεί κράτηση μόνο για τις προσεχείς ημέρες (το πλήθος τους είναι υπό καθορισμό από το κλαμπ)

(&) Το full πρωινό μέλος, υπόκειται στον εξής περιορισμό:
Στα στεγασμένα γήπεδα και για κρατήσεις από τις 16.00 και μετά θα δύναται να πραγματοποιηθεί κράτηση μόνο για τις προσεχείς ημέρες (το πλήθος τους είναι υπό καθορισμό από το κλαμπ)

($) Ο επισκέπτης υπόκειται στους εξής περιορισμούς:
α) Στα ανοιχτά γήπεδα, θα δύναται να πραγματοποιηθεί κράτηση μόνο για τις προσεχείς ημέρες (το πλήθος τους είναι υπό καθορισμό από το κλαμπ)
β) Στα στεγασμένα γήπεδα και για κρατήσεις έως και τις 10.30 το πρωί, θα δύναται να πραγματοποιηθεί κράτηση μόνο για τις προσεχείς ημέρες (το πλήθος τους είναι υπό καθορισμό από το κλαμπ)
γ) Στα στεγασμένα γήπεδα και για κρατήσεις από τις 16.00 και μετά θα δύναται να πραγματοποιηθεί κράτηση μόνο για τις προσεχείς ημέρες (το πλήθος τους είναι υπό καθορισμό από το κλαμπ)

top